top of page

מי אנחנו?

14 ארגונים אשר חרטו על דגלם שמירה וקידום ענייני המשפחה בישראל.
 

מה מניע אותנו?
מדינת ישראל חשופה בעשורים האחרונים, (בדומה ליתר מדינות המערב) למתקפה אידאולוגית רדיקאלית של ארגונים פרוגרסיביים, הפועלים להחרבת תרבות המערב ובענייננו, להפיכת מדינת ישראל ממדינה יהודית למדינת כל אזרחיה. ארגונים אלו מכוונים את חיציהם בעיקר לפירוק התא המשפחתי, שהוא אבן היסוד של כל חברה אנושית, ועושים זאת

תוך השתקת כל קול אחר.


גישות רדיקאליות אלו בנויות על תפיסת עולם המקדשת את "ערך השוויון" ומעודדת בין היתר:
 

  1. ריקון מושג הנאמנות למדינה ולמשפחה.

  2. הבנייה חברתית של מיניות מעורפלת (שאינה מאפשרת התרבות טבעית).

  3. ליבוי שנאה ומלחמה בין המינים.

תוצאות האידאולוגיה הנ"ל נראות כבר בשטח.
 

מה המחקר אומר?

מחקר שנעשה לאחרונה בתחום שעור הנישואין-גירושין, הראה כי מדינת ישראל מצויה בירידה דרמטית בשיעור הנישואין, באופן שבו משנת 2008 ועד היום ישנה ירידה של 40 אחוז במספר הזוגות הנישאים (בנישואין אזרחיים ודתיים כאחד).


ירידה דרמטית זו, מלווה לאורך השנים בתהליך חקיקה מואץ של חוקים ופעילויות שינוי תודעה מטעם "הארגונים הפמיניסטים" בישראל, באצטלה של הגנה וקידום מעמד האשה בישראל. תהליך מואץ זה בחקיקה, מהווה פגיעה ישירה באוכלוסיית הגברים בישראל ומביא לאפליה קשה כלפיהם.

מאמר בערוץ 7 - 14 שנה של ריסוק מוסד הנישואין

אלו עוד גורמים משפיעים?
גורם נוסף שמכרסם בשורשיו של "מוסד המשפחה" בישראל, הנה פעילות "ארגוני הלהט"ב" במערכת החינוך -
תופעה אשר פוגעת בחוסנם של בני הנוער.


השפעתם של ארגונים רדיקלים אלו, חזקה והרסנית בעיקר במערכת החינוך ובצה"ל,
בהם הפכו "קבלת האחר" ו"ערך השוויון" לערכים מובילים וכמעט בלעדיים.


ארגונים אלו (אשר חלקם ממומנים גם ממדינות זרות), הפכו להיות בעלי השפעה רחבה גם בכנסת ישראל
ובכל גופי הממשל. בדרך זו, הם מקדמים את האג'נדה שלהם ומשתיקים כל דעה שאינה תואמת אינטרסים אלו. 

חלחול הגישות הללו למערכות השלטון השונות, מביאות למצב שבו מדינת ישראל סובלת מחוסר משילות ומצויה בתהליך של הפיכתה ממדינת הלאום של העם היהודי למדינת כל אזרחיה.


אנו חברי הארגונים השותפים בפורום, נחשפנו לתופעה זו כל אחד בתחומו (כפי שניתן להתרשם מפעילותו
של כל ארגון). שיתוף הפעולה בינינו נולד עת הבננו שכל ארגון רואה רק זרוע אחת של תמנון רב זרועות זה,
ומטרתנו לחשוף את הציבור בישראל לתופעה מסוכנת זו ולעוצרה. שיתוף הפעולה ביננו נועד לחזק את התא המשפחתי, באמצעות פעילות ציבורית משותפת מול חברי הכנסת ומוסדות השלטון. 


פעילותנו הראשונה הייתה עצירת הצעת חוק תיקון חוק אלימות במשפחה (אלימות כלכלית) פעילות שהוכתרה בהצלחה, ומאז אנו פועלים בחזיתות רבות כפי שניתן לראות באתר זה. 

מה נעשה?
את תוכניותינו לתיקון המצב ולהחזרת "עגלת המשפחה היהודית לפסים" תראו
בכרטיס הביקור 'בחירות תשפ"א' באתר זה.

אנו קוראים לכם לחבור אלינו.

 

bottom of page