top of page

אוניברסיטת בר אילן - החוג למגדר

חוג המגדר באוניבריסטת בר אילן החליט לצאת "במבצע חיסול" רעיונו של פורום הארגונים למען המשפחה; לצורך כך זומן כנס אקדמי אשר ההזמנה אליו נשלחה בזו הלשון:

הזמנה לכנס חוג מגדר אוניברסיטת בר אילן.png

אשמות חמורות הוטלו בפורום שלנו בהזמנה ובין היתר כי אנו "מאשימים נשים באלימות כנגד גברים" וכי הצלחת הפורום מחזירה את ישראל (כך ממש) לימים בהם לנשים לא היתה השפעה ציבורית.

בנוסף, הואשם הפורום, בפגיעה במעמד הידע האקדמי הנצבר בחוגי המגדר והפיכתו ל"לא-ידע".

אנו לא שקטנו ודרשנו במה להשמיע קולנו, אך בקשתנו סורבה ע"י חוג המגדר.

המסקנה הנה: לא היה שם רצון ענייני להתעמת עם הידע שאנו מביאים ובעיקר עם מסקנותיו, אשר אכן תומכות במסקנה כי המחקר הפמיניסטי שמתבצע שם בעייתי וכהגדרתן הנו 'לא-ידע'.

העובדות שהיו מוצגות על ידינו בכנס והמסקנות שהיו מוסקות מהן במספר שדות, הנן למשל:

1. כי האלימות בין בני זוג הנה סימטרית.

2. כי ההבדלים בשכר בין נשים לגברים שאינם מוסברים בנימוק ענייני הנם 3 אחוזים.

ועוד ועוד.

הסיפור עשה גם קצת  רעש  תקשורתי

וראו הכתבות בענין :

''מטרתם היא הרס המשפחה וערכי המסורת'' 

יו"ר פורום ארגוני המשפחה: כנס אקדמי שנועד לתקוף ולהכפיש אותנו מוכיח שפעלנו נכון. הם מתכחשים לנתונים ולמחקרים.
 

לראיון

משתיקי קול
כנס באוניברסיטת בר אילן חושף טפח ממאבק פמיניסטי פוסטמודרני רדיקלי מול הארגונים השמרניים למען המשפחה. דעה

נעמה זרביב, מנכ"לית 'שוברות שוויון' - למאמר.

כנס בבר אילן להנצחת דעות קדומות על טיפשותן של נשים

למרות ההפצרות אף אחד מנציגי הפורום לארגוני המשפחה לא יקבל במה בכנס האקדמי שיתקיים תחת הכותרת 'התנגדויות לשוויון מגדרי' ■ תקציר חלק מהטיעונים הבלתי נתפסים שהולכים להיות מוצגים בפרהסיה האנושית.

גלי בת חורין, יו"ר 'פורום קפה שפירא' - למאמר בעלון 'עולם קטן'.

הפמיניסטיות הרדיקליות לא משקרות

הפמיניסטיות הרדיקליות לא משקרות, הן מדברות ב"נרטיבית", ועוד קצת על מגדל בבל המודרני.

ד"ר צבי סדן - למאמר.

ואם חשבתם שכל המחלוקת היא "אקדמית" - אז טעות בידכם.
חוגי המגדר והאג'נדות שנולדות שם משפיעים על כל זרועות השלטון ובעיקר על הילדים של כולנו.
ואם חשבתם שזה לא נורא? שוב, טעיתם.
זה נורא.
תחת מסכה של "רצון לקדם נשים" מתחוללת כאן בחסות האג'נדות הללו ותוך יישומן על ידי ארגוני חברה אזרחית המאמצים אותן - מלחמה בין המינים.

bottom of page