top of page

 

מסמך זה כולל את ערכי היסוד אותם נפעל לקדם בכנסת:

 

 

המשפחה

היא אבן היסוד של החברה, והמקור לזהותו חוסנו ואושרו של הפרט.

 

ילדים

ילדי ישראל הם דור ההמשך המבטיחים את קיומה של "שרשרת הדורות" של עם ישראל. אשר על כן, מדינת ישראל
צריכה לדאוג בראש ובראשונה לטיפוחה וחיזוקה של המשפחה, לעידוד הילודה, ולפיתוח חיים בקהילות תוססות ותומכות משפחה.

הורות

ילדים זקוקים לאב ולאם והמדינה צריכה לעודד במשאביה בניית משפחות במתכונת זו.

חינוך

מדינת ישראל הפקירה בעשור האחרון את תחום החינוך לערכי משפחה ומעניקה לילדינו חינוך שבו היעד הוא הקמת מדינת "כל אזרחיה" שבה מוסד המשפחה הנו חסר ערך. בבתי הספר מושרשות עמדות של "טשטוש זהויות ומלחמת המינים"
תוך טיפוח קבוצות שוליים והעלמת הצרכים והיעדים של רוב הציבור.

 

שוויון

בישראל, בשנת תשפ"א-2021 ישנה אפליה מבנית קשה לרעת גברים, בחקיקה, בהחלטות ממשלה, בפעילויות מוסדות השלטון ופסיקות בתי המשפט. יש לבטל אפליה זו, ככל שהיא פוגעת במוסד המשפחה.

 

---------------------------------------

 

 נבחרי הציבור שמוסד המשפחה יקר להם, ידרשו לפעול לשינוי בתחומים הבאים:

 

תחום החינוך

 

שינוי מקיף של כל התכנים במערכת החינוך בישראל והצבת ערכי המשפחה במרכז. לשם כך מערכת החינוך תעסוק:

  • בלימוד הצורך והחשיבות ביצירת זוגיות עם בן המין השני והקמת משפחה בה הילדים הם פרי אהבה, מחויבות, אמון והשקעה משותפת, של בני הזוג.

  • בהפנמת התודעה שמשפחה הנה אבן היסוד של החברה והדרך להתפתחות לשגשוג ולהצלחה של כל אחד מפרטיה.

  • בהפסקת תהליך טשטוש הגבולות בין  המינים מחד וטיפוח פחד ויריבות בין גברים לנשים (כנעשה היום). לצורך כך יש להוציא ממערכת החינוך לאלתר את הארגונים העוסקים בכך והפועלים לפירוק המשפחה בשעורים פורמליים, בהדרכות מורים ומנהלים, ובעריכת תכניות לימוד עבור המשרד עצמו.

 

לשם ביצוע השינוי, יוזרמו ע"י הממשלה תקציבים בהיקף רחב לפרויקטים חינוכיים ציבוריים ממשלתיים ועירוניים להעצמת  המשפחה.

טיפול ומניעת אלימות במשפחה

 

  • תשונה תפיסת "הטיפול באלימות במשפחה" ו"בפגיעות מיניות" כך שתכלול טיפול הולם לגברים לנשים ולילדים
    נפגעי אלימות ולא (כנעשה כיום) רק כנגד גברים. תפיסה הוליסטית זו מושתת על הנחת היסוד כי משפחה
    היא גורם משמעותי גם לאחר הגירושין.

 

שינוי מערכתי במוסדות המדינה

 

  • תוקם רשות לקידום המשפחה בישראל וועדה לקידום מעמד המשפחה בכנסת, שישמו להם כיעד להגדיל את שעור הנישואין ושעור הילודה בישראל, וכן להקטין את שעור הגירושין ולהעצים את החוסן המשפחתי.

  • תפקיד "הממונה למעמד האישה" ברשויות המקומיות ישונה ויוגדר כממונה לקידום המשפחה בקהילה.

להורדה ב PDF

כרטיס ביקור:
RIMON יולי 2021.png
bottom of page