top of page

אמנת איסטנבול

אמנת איסטנבול הנה אמנה בינלאומית אליה הצטרפו עד כה 39 מדינות ואשר מטרתה הפורמאלית הנה "הגנה על נשים מפני אלימות" וקידומן של נשים.

 

עיון באמנה לעומק מגלה כי מטרתה האמיתית שונה ותוצאת יישומה הנה לא אחרת מאשר - הסלמת המאבק בין המינים הקיים כבר כיום בישראל תחת חסותם של ארגונים פמיניסטים ראדיקאליים.


לאמנה השלכות הרסניות ולהלן מספר דוגמאות:


1. הכפפת הטיפול הפנים מדינתי בנושאים בהם עוסקת האמנה לארגונים אירופים. בכך יש משום פגיעה באוטונומיה הפרלמנטרית של מדינת ישראל ובמשילותה.


2. הרחבת עילות הפליטות מכוחן ישראל תהא חייבת לקלוט נשים זרות שטוענות לפגיעה מאלימות.


3. התחייבות ישראל לביצוע חינוך מחדש של הציבור והתלמידים במערכת החינוך תוך ביטול תפיסות מסורתיות בתחום המשפחה (חינוך דתי למשל) והטמעת גישה של "שיוויון מגדרי" והעדפת נשים במסגרתה.


4. יצירת מתווה חובה לחקיקת סנקציות חריפות כנגד גברים.


5. התחייבות המדינה להזרמת כספים לטיפול באלימות כנגד נשים.

 


פורום הארגונים למען המשפחה החל בחודש פברואר 2022 לפעול כנגד מגמת הממשלה לאימוץ האמנה. במסגרת זו הצליח הפורום לרתום חברי כנסת כגון ח"כ ד"ר שמחה רוטמן וד"ר שלמה קרעי אשר עוררו בכנסת סערה וכך נשלח לראש הממשלה כתב התנגדות לאימוץ האמנה עליו חתמו 50 ח"כ (לרבות חכ"ים שמלכתחילה תמכו בה וחזרו בהם משהבינו הסכנות הגלומות בה).


במסגרת המאבק הציבורי כנגד אימוץ האמנה הצטרפו אלינו עמותות וגופי מחקר שמרנים נוספים קיימנו מפגש עומק עם שר המשפטים וצוותו הרחב העוסק ביחב"ל.


במפגש סקרנו בפני כבוד השר סער וצוותו את הסכנות האורבות לישראל אם חו"ח תאומץ האמנה.


בעקבות המפגש החלו גם שרים בממשלה להבין כי אין מדובר בצעד דיפלומטי חיובי אלא במהלך מסוכן שעלול לפגוע בשורשי המבנה החברתי בישראל כמו גם בעצמאותה הפרלמנטרית.


בעקבות מפגש זה הוקפאה היוזמה להצטרפות לאמנה.

אמנת איסטנבול | פרסום ראשון: גדעון סער נפגש עם ארגוני המשפחה
 

נציגי ארגוני המשפחה וההגירה נפגשו עם שר המשפטים שהקשיב להם במשך ארבע שעות והודיע כי יבחן את טענותיהם נגד האמנה.

לכתבה

איסטנבול יכולה לחכות
 

התנגדותה של שרת הפנים איילת שקד להצטרפות ישראל לאמנת אסטנבול למניעת אלימות במשפחה בנימוק שהדבר עלול להוביל לפגיעה במדיניות ההגירה מונע את העלאת הנושא לאשרור בישיבת הממשלה. ח"כים מהימין וארגוני משפחה מתנגדים למהלך, אך מנגד ארגוני נשים טוענים שאי-אשרורה נותן לגיטימציה לפגיעה בנשים.

 

למאמר ב- News1

פעיל ימין סולק מדיון בכנסת כי הציג נתונים על אלימות מגדרית בקרב מוסלמים

 

מיכאל פואה ייצג את "פורום הארגונים למען המשפחה" בישיבת הוועדה לקידום מעמד האישה • הוועדה דנה בהצטרפות ישראל ל"אמנת איסטנבול", שבימין טוענים כי תפתח פתח לבתי המשפט לפגוע במנהגים דתיים • כשהחל לדבר על "אלימות מוסלמית" התפרצה עליו יו"ר הוועדה עאידה תומא-סלימאן ולבסוף הורתה לסלקו מהאולם • צפו במהומה

למאמר ב'ישראל היום'

אמנת איסטנבול: ארגוני המשפחה פנו למזכ"ל מועצת אירופה

ארגוני המשפחה הודיעו למירולסב פאפה כי יפעלו בכל דרך חוקית למניעת אימוץ עקרונות האמנה על ידי ישראל.

למאמר בערוץ 7

bottom of page