top of page

השפעות החקיקה הפרוגרסיבית

השפעות החקיקה הפמיניסטית על נישואים 1.pn

כפי שניתן לראות, בעשורים האחרונים ניכרת מגמת ירידה ברישום לנישואים - הן כדת משה וישראל והן האזרחיים, כפי שניתן לראות בגרף הבא:

השפעות החקיקה הפמיניסטית על נישואים 2.pn

השלכות החקיקה מורגשות ויורגשו בכלכלה ובמרקם החברתי:

השפעות החקיקה הפמיניסטית על נישואים 3.pn

השלכות החקיקה:

 

1. הפיכת המשפחה לזירת מאבק משפטית - על ידי מתן כוח בלתי סביר לצד אחד (בדר"כ האישה) להתלונן על הצד השני (בדר"כ האיש) במקרים מגוונים ולהגדיר כאלימות בשל הגדרה סובייקטיבית - כמעט כל פעולה.

2. מתן כוח בלתי סביר לרשויות ולמדינה להכריע במחלוקת הכלכלית הפרטית בחיי הפרט והמשפחה, בזוגיות על כל גווניה, בנישואין, משפחות חד מיניות, ובמשפחה החדשה. כל שופט ועמדתו האישית.

3. החרפת סכסוכי גירושין – בשל כך שהחוק מייצר כלים חדשים לתביעות בין בני זוג.

המגמה אליה מובילה החקיקה העניפה:

ראשית, מובא גרף המתאר את מגמת החקיקה הפמיניסטית פרוגרסיבית עם בעשורים האחרונים:

bottom of page