top of page
קמפיינים:
RIMON יולי 2021.png

הצעת חוק תיקון לחוק אלימות במשפחה - אלימות כלכלית

 

נייר עמדה בנושא הצעת החוק למניעת אלימות כלכלית.

ביום 20.10.2020 עלתה להצבעה בכנסת, בוועדת חוקה חוק ומשפט, הצעה בשם: "החוק למניעת אלימות כלכלית בין בני זוג ובני משפחה" - שמקדמת קרן ברק (ליכוד).

מהסיבות שנפרט בנייר עמדה זה, חברים רבים בפורום הארגונים ואזרחים רבים התומכים מבחוץ, מודאגים מאוד לגבי השלכות חוק שכזה, אם יעבור, וקוראים לחברי הכנסת ולאזרחים להצטרף למתנגדים להצעת החוק.
מכיוון שמדובר בחוק בעל השלכות חריגות על המשפחות בישראל,
חשוב לנו שלחברי הכנסת ואזרחי מדינת ישראל תהיה הזדמנות לבחון לעומק מה משמעות הצעת החוק
ומהן ההשלכות המדאיגות שלה.

להמשך קריאה לחץ כאן.

השפה הא-מגדרית

לאחרונה אנו נתקלים בפרסומים שונים שכוללים את שפת "הנקודה"- ולמי שלא מכיר זה נראה כך:
" דרוש.ה מעצב.ת מוכשר.ת לעבודה מאומצ.ת" וכך הלאה.
תגובה מיידית של הציבור השמרן הנה רתיעה. ואכן גם האקדמיה ללשון עברית קבעה שזוהי שפה בלתי  תיקנית.

https://youtu.be/3DY8hZ-NHOI

להמשך קריאה לחץ כאן.

מחיקת אב ואם מהטפסים

 

שנים רבות מנהלים ארגוני הלהט"ב מאבק תודעתי בדרכים שונות כנגד ההגמוניה של המשפחה הקלאסית בישראל. מאבק זה מתבצע בעיקר בסיוע אגרסיבי והשתלטות על התקשורת הישראלית, אשר מלכתחילה נתנה במה למקומם של ארגונים אלו בבחינת "הקול המשותק" ובשנים האחרונות הפך ה"קול המשותק" "לקול משתיק".

לאחרונה חלה "עליית מדרגה" במאבקם של ארגונים אלו, אשר אינם מסתפקים בהשתקה מילולית ועברו למחיקת זהות הגורמים שמבחינתם מסמלים את המשפחה הקלאסית.


דרך המלך שנבחרה, הינה על ידי מחיקה של מושגי היסוד 'אבא' ו'אמא והחלפתם בהגדרות 'הורה 1' ו'הורה 2'. 
 

להמשך קריאה לחץ כאן.

השפעות החקיקה הפרוגרסיבית

 

כבר מספר עשורים שארגונים פרוגרסיבים מקדמים חקיקה, כזו שמייצרת חוסר איזון בתא המשפחתי ולמעשה מערערת את יסודות התא המשפחתי - האבן הבסיסית בחברה האנושית בכלל ובאומה היהודית בפרט.
 

להמשך קריאה לחץ כאן.

מצפה רמון - אומץ לב אזרחי

 

ראש מועצת מצפה רמון אמר את דברו.
נקבל להט"ב ככל אדם אך  נתנגד ל"תרבות הלהט"ב" ומצעדיהם.

פורום הארגונים תומך בראש המועצה במכתב שנשלח אליו.
לאחר שדבריו של ראש המועצה התגלגלו ברשתות החברתיות נחלצו ארגוני הלהט"ב לפרובוקציה וביקשו לארגן מצעד משלהם בלא אישור מהמועצה ותוך גיוס כספים מחו"ל.

להמשך קריאה לחץ כאן.

אוניברסיטת בר אילן - החוג למגדר

חוג המגדר באוניבריסטת בר אילן החליט לצאת "במבצע חיסול" רעיונו של פורום הארגונים למען המשפחה; לצורך כך זומן כנס אקדמי אשר ההזמנה אליו נשלחה בזו הלשון:

להמשך קריאה לחץ כאן.

אמנת איסטנבול

אמנת איסטנבול הנה אמנה בינלאומית אליה הצטרפו עד כה 39 מדינות ואשר מטרתה הפורמאלית הנה "הגנה על נשים מפני אלימות" וקידומן של נשים. עיון באמנה לעומק מגלה כי מטרתה האמיתית שונה ותוצאת יישומה הנה לא אחרת מאשר - הסלמת המאבק בין המינים הקיים כבר כיום בישראל תחת חסותם של ארגונים פמיניסטים ראדיקאליים.

להמשך קריאה לחץ כאן.

איזוק אלקטרוני

 

הצעת חוק תיקון מספר 19 לחוק למניעת אלימות במשפחה (הוראת שעה) פיקוח טכנולוגי להבטחת קיומו של צו הגנה- התשפ"ב 2022

בשנים האחרונות אנו עדים לתופעה לפיה השיח בנושא: "האלימות במשפחה" הפך לשיח פוליטי ו"למטבע עובר לסוחר "של ארגונים רדיקליים אשר עושים שימוש גובר והולך ברגשות החמלהשל הציבור ליצירת תודעה כוזבת לפיה גברים הם אלימים ונשים הן קורבנות. כך הפכה תופעת האלימות במשפחה בתודעת הציבור ל"אלימות כנגד נשים" שעה שידוע מזה שנים רבות כי אלימות במשפחה הנה סימטרית כפי שסקירת-מטא 343 מחקרים על אלימות במשפחה שערך ד"ר מרטין פייברט, מבכירי החוקרים בעולם מאשרת.

להמשך קריאה לחץ כאן.

bottom of page